На кафедрі акушерства і гінекології №1 ПДМУ відбувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з фаху «акушерство і гінекологія»

28 лютого 2024
161

21. 02. 2024 року на кафедрі акушерства і гінекології №1 ПДМУ відбувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з фаху «акушерство і гінекологія». Взяли участь 14 здобувачів освіти ІV- VI  курсів медичних факультетів.

Змагання пройшли у дружній діловій атмосфері.

Учасникам олімпіади було запропоновано 3 види роботи з профільного предмету: комп′ютерне тестування, розв′язання клінічних ситуаційних задач та практичні навички на фантомах у стимуляційному класі. Майбутні лікарі продемонстрували високий рівень знань, клінічного мислення та мануальних вмінь, що дуже порадувало викладачів, які доклали чималих зусиль щодо підготовки цієї талановитої молоді, так потрібної сьогодні нашій Батьківщині!

Підсумки олімпіади були обговорені на засіданні кафедри та визначені переможці.

І місце зайняла студентка VI курсу 8 групи – Шумило Катерина , ІІ місце Гречишникова Антоніна 1 групи, ІІІ місце посіли шостикурсники міжнародного факультету 31 група. Призери отримали від колективу кафедри учбові посібники, що стануть корисними майбутнім акушер-гінекологам в практичній роботі.

Дякуємо всім учасникам!  вітаємо переможців!

Бажаємо  успіхів та професійного розвитку майбутнім лікарям!

On February 21, 2024, the Department of Obstetrics and Gynecology No. 1 of PSMU hosted the first stage of the All-Ukrainian Student Olympiad in the specialty "Obstetrics and Gynecology". 14 students in their 4-6 years of study of Medical Faculties took part.

The competition was held in a friendly businesslike atmosphere.

The participants of the Olympiad were offered 3 types of work in the specialized subject: computer testing, solving clinical situational tasks and practical skills on phantoms in a stimulation class. The future physicians demonstrated a high level of knowledge, clinical thinking and manual skills, which pleased the faculty members, who made great efforts to train these talented young people, who are so necessary for our country today!

The results of the Olympiad were discussed at a meeting of the Department and the winners were determined.

The first place was taken by Kateryna Shumylo, a sixth-year student of the 8th group, the second place by Antonina Grechyshnikova of the 1st group, and the third place by the sixth-year students of the International Faculty of the 31st group. The winners received textbooks from the staff of the Department that will be useful to future obstetricians and gynecologists in their practical work.

We thank all participants!  congratulations to the winners!

We wish success and professional development to future physicians!