На базі ПДМУ відбулася ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю

23 лютого 2024
142

23 лютого 2024 року на базі Полтавського державного медичного університету відбулася ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Екстрена та невідкладна допомога в Україні: організаційні, правові, клінічні аспекти».

Під час конференції обговорювалися особливості надання екстреної та невідкладної медичної допомоги в умовах воєнного стану, порядок надання медичної допомоги постраждалим та хворим на догоспітальному етапі під час війни та надзвичайних ситуацій, інноваційні технології в екстреній та невідкладній допомозі.

В роботі конференції взяли участь організатори охорони здоров’я, науковці з різних навчальних закладів, керівники лікувальних закладів міста і області, лікарі практичної охорони здоров’я, завідувачі кафедр та викладачі, аспіранти, лікарі-курсанти, лікарі-інтерни та студенти. 

IV All-Ukrainian Scientific and Practical Conference with International Participation was held at Poltava State Medical University

On February 23, 2024, Poltava State Medical University hosted the IV All-Ukrainian Scientific and Practical Conference with International Participation "Emergency and Urgent Care in Ukraine: Organizational, Legal, Clinical Aspects".

The conference discussed the peculiarities of providing emergency and urgent medical care under martial law, the procedure for providing medical care to victims and patients at the pre-hospital stage during war and emergencies, and innovative technologies in emergency and urgent care.

The conference was attended by health care organizers, scientists from various educational institutions, heads of medical institutions in the city and region, practitioners, heads of departments and faculty members, PhD students, doctors in training, interns and students.