Міжнародна співпраця: обмін досвідом / International cooperation: exchange of experience

22 квітня 2024
85

Асистентка кафедри внутрішньої медицини № 1, канд. мед. Наук Тетяна Лиманець взяла участь у роботі семінару "Онкологія А: гематологічні новоутворення." Він проходив у м. Зальцбург, (Австрія) в рамках Open Medical Institute.

З 14 по 20 квітня 2024 року провідні спеціалісти Memorial Sloan Kettering Cancer Center м.Нью-Йорк, США ділились своїми знаннями та навичками у діагностиці та лікуванні онкогематологічних захворювань. Усі учасники семінару презентували випадки зі своєї клінічної практики та мали можливість отримати цінні рекомендації щодо подальшого ведення пацієнтів.

International cooperation: exchange of experience

Assistant Prof. Tetiana Lymanets, the Department of Internal Medicine No. 1, took part in the seminar "Oncology A: Hematological Neoplasms". It was held in Salzburg, Austria, as part of the Open Medical Institute program.

From April 14 to 20, 2024, leading specialists from Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York, USA, shared their knowledge and skills in the diagnosis and treatment of oncohematological diseases. All participants of the seminar presented cases from their clinical practice and had the opportunity to get valuable recommendations for further patient management.