Міжкафедральне співробітництво в дії: участь філологів, морфологів і стоматологів у роботі ІІІ Міжнародного морфологічного симпозіуму

24 червня 2024
152

20-21 червня 2024 р. на базі Полтавського державного медичного університету відбувся ІІІ Міжнародний морфологічний симпозіум "Новітні досягнення клінічної анатомії і оперативної хірургії в розвитку сучасної медицини і стоматології".  Гарна традиція, згідно з якою жодний науковий захід, якій проходить на базі нашого університету, не залишається осторонь проблем медичної освіти, була підтримана й цього разу.

На пленарному засіданні було представлено доповідь, підготовлену колективом авторів – представників кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією, кафедри анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією, а також кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів, з якою від колективу однодумців виступила завідувач кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією, доцент Олена Бєляєва.

Доповідь викликала непідробний інтерес учасників конференції і жваву наукову дискусію.

Interdepartmental collaboration in action: participation of philologists, morphologists and dentists at the III International Morphological Symposium

On June 20-21, 2024, the III International morphological symposium "The latest achievements in Clinical Anatomy and Operative Surgery in the development of modern medicine and dentistry" was held at the Poltava State Medical University. The esteemed tradition, according to which no scientific event held at our university overlooks the issues of medical education, was upheld again.

At the plenary session, a report was presented by a team of authors from the Department of Foreign Languages with Latin and Medical Terminology, the Department of Anatomy with Clinical Anatomy and Operative Surgery and the Department of Postgraduate Education for Dentists. Representing the collective of like-minded professionals, the head of the Department of Foreign Languages with Latin and Medical Terminology, Associate Professor Olena Bieliaieva, delivered the report.

The presentation sparked genuine interest among the conference participants and led to a lively scientific discussion.