Меморандум про співпрацю з Комунальною установою «Обласний молодіжний центр» Полтавської обласної ради: що передбачає

18 квітня 2024
138

Задля розвитку, вдосконалення та ефективної взаємодії! Полтавський державний медичний університет в особі ректора ПДМУ, професора Вячеслава Ждана підписав Меморандум про співпрацю з Комунальною установою «Обласний молодіжний центр» Полтавської обласної ради.

Документ гарантує співпрацю у напрямках:

 • надання методичних консультацій у межах компетенції;
 • регулярного обміну інформацією;
 • планування,  розробки та  реалізації спільних заходів (конференцій, круглих столів, семінарів, консультацій, виставок, практик); 
 • проведення  спільних  консультацій, науково-дослідних проєктів та розробок; 
 • здійснення спільної комунікаційної компанії;
 • взаємодії у спільних проєктах з питань освіти, конкурсах;
 • розробки та впровадженні нових навчальних курсів, програм, обміні навчально-методичними матеріалами, бібліографічною та довідковою літературою;
 • обміні досвідом у  розробці та вдосконаленні програм національно-патріотичного виховання

у  сфері реалізації молодіжної політики Полтавщини.

Memorandum of Cooperation with the Municipal Institution "Regional Youth Center" of the Poltava Regional Council: what does it provide for

For development, improvement and effective cooperation! Poltava State Medical University, represented by Rector of PSMU, Professor Viacheslav Zhdan, signed a Memorandum of Cooperation with the Municipal Institution "Regional Youth Center" of Poltava Regional Council.

The document guarantees cooperation in the following areas:

 • providing methodological consultations within the competence;
 • regular exchange of information;
 • planning, development and implementation of joint events (conferences, round tables, seminars, consultations, exhibitions, practices);
 • conducting joint consultations, research and development projects; 
 • conducting a joint communication campaign;
 • cooperation in joint educational projects and competitions;
 • development and implementation of new training courses, programs, exchange of teaching and learning materials, bibliographic and reference literature;
 • exchange of experience in developing and improving national-patriotic education programs

in the implementation of youth policy in Poltava region.