Іспит складали і лікарі-слухачі циклів тематичного удосконалення: підбиття підсумків / Examinations completed by physicians attending advanced training course: summary

25 червня 2024
363
Іспит складали і лікарі-слухачі циклів тематичного удосконалення: підбиття підсумків / Examinations completed by physicians attending advanced training course: summary

На кафедрі сімейної медицини і терапії проведено іспит лікарів-слухачів циклів тематичного удосконалення « Мультидисциплінарний підхід до пацієнта з коморбідною патологією» та «Організація підготовки лікарів-інтернів з фаху «Загальна практика-сімейна медицина» на базах стажування» ( для базових керівників інтернатури). Лікарі – слухачі за період навчання на циклах тематичного удосконалення оволоділи широким спектром теоретичних знань і практичних навичок щодо коморбідної патології в загально лікарській практиці, базові керівники ознайомилися зі змінами до наказу МОЗ України № 1254 (положення з інтернатури), з переліком документації на базах стажування. 

Сподіваємось, що високий рівень теоретичної та практичної підготовки допоможе нашим слухачам легко орієнтуватися у непростих клінічних ситуаціях, оформленні документації стосовно інтернатури з фаху «Загальна практика-сімейна медицина» і завжди досягати професійного успіху.

https://sim-med.pdmu.edu.ua/

Examinations completed by physicians attending advanced training course: summary

The Department of Family Medicine and Therapy conducted examinations for physicians attending the advanced training course "Multidisciplinary Approach to Patients with Comorbid Pathology" and "Organization of Training for Intern Doctors in the Specialty 'General Practice-Family Medicine' at Training Bases" (for internship supervisors). During the training course, the trainees acquired a wide range of theoretical knowledge and practical skills related to comorbid pathology in general medical practice. The supervisors familiarized themselves with the changes to the Ministry of Health of Ukraine's Order No. 1254 (internship regulations) and the list of documentation required at training bases.

We hope that the high level of theoretical and practical training will help our trainees navigate complex clinical situations, manage documentation related to the internship in the specialty "General Practice-Family Medicine," and consistently achieve professional success.

https://sim-med.pdmu.edu.ua/