До уваги вступників! / To the attention of the entrants!

28 травня 2024
337
До уваги вступників! / To the attention of the entrants!

Основні сесії національного мультипредметного тесту (НМТ) відбуваються з 14 травня до 25 червня. Додаткові сесії призначені з 11 до 19 липня. За результатами НМТ підраховується вступний конкурсний бал.

Бали обраховуються з урахуванням коефіцієнтів предметів, які для НМТ обрали випускники. Цьогоріч вони такі:

 • Українська мова – 0,35;
 • Математика – 0,4;
 • Історія України – 0,25.
 • Біологія – 0,5;
 • Фізика – 0,5;
 • Хімія – 0,35, а для фармацевтичних спеціальностей – 0,5;
 • Українська література – 0,25;
 • Іноземна мова – 0,25;
 • Географія – 0,2.

Конкурсний бал за результатами НМТ-2024 обраховується за формулою:

(К1 х Пр1) + (К2 х Пр2) + (К3 х Пр3) + (К4 х Пр4) / (К1 + К2 + К3 + К4),

де К – це коефіцієнт предмета, а Пр – оцінка за кожен з предметів.

Зауважте: для результатів НМТ минулих років і ЗНО застосовуються інші коефіцієнти.

У Полтавському державному медичному університеті для надання допомоги вступникам під час реєстрації  на ЄВІ, реєстрації особистого електронного кабінету та подання заяв в електронній формі активно функціонує консультаційний центр приймальної комісії. Запрошуємо вступників та їх батьків скористатися даною послугою.

З більш детальною інформацією можна ознайомитися на офіційному сайті університету www.pdmu.edu.ua або звернутися за адресою:

м. Полтава, вул. Шевченка 23,

тел. (0532) 60-80-75, 50-25-66, 56-20-92

To the attention of the entrants!

The main sessions of the National Multisubject Test (NMT) will be held from May 14 to June 25. Additional sessions are scheduled from July 11 to 19. The results of the NMT are used to calculate the entrance score.

Scores are calculated taking into account the coefficients of the subjects chosen by graduates for the NMT. This year they are as follows:

 • Ukrainian language - 0.35;
 • Mathematics - 0.4
 • History of Ukraine - 0.25.
 • Biology - 0.5;
 • Physics - 0.5;
 • Chemistry - 0.35, and for pharmaceutical specialties - 0.5;
 • Ukrainian literature - 0.25;
 • Foreign language - 0.25;
 • Geography - 0.2.

The competitive score based on the results of NMT-2024 is calculated by the formula:

(K1 x Pr1) + (K2 x Pr2) + (K3 x Pr3) + (K4 x Pr4) / (K1 + K2 + K3 + K4),

where K is the coefficient of the subject, and Pr is the grade for each of the subjects.

Please note: different coefficients are used for the results of NMT of previous years and EIA.

At Poltava State Medical University, the consulting center of the Admission Committee is actively working to help applicants during the UEE registration, registration of their personal electronic account and submission of applications in electronic form. We invite applicants and their parents to use this service.

More detailed information can be found on the official website of the university www.pdmu.edu.ua  or by contacting the address:

м. Poltava, 23, Shevchenko Str,

tel. (0532) 60-80-75, 50-25-66, 56-20-92