Державна атестація лікарів-інтернів психіатрів пройшла успішно / State Attestation of Psychiatric Interns Successfully Completed

25 червня 2024
178

На кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології 24 червня 2024 року відбулася державна атестація лікарів-інтернів психіатрів. Лікарі продемонстрували високий рівень теоретичних знань і практичних навичок та готові до самостійної роботи в медичних закладах.

Вітаємо лікарів з успішним завершенням навчання та бажаємо успіхів у подальшій професійній діяльності!

State Attestation of Psychiatric Interns Successfully Completed

On June 24, 2024, the Department of Psychiatry, Narcology and Medical Psychology conducted the state attestation of psychiatric interns. The doctors demonstrated a high level of theoretical knowledge and practical skills and are ready for independent work in medical facilities.

We congratulate the doctors on the successful completion of their training and wish them success in their future professional endeavors!