Завдання, функції та планування роботи

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 тел.: (05322) 52-78-32, e-mail: navchalniy@pdmu.edu.uaЗагальні завдання покладені на навчальний відділ Полтавського державного медичного університету

 • Вивчення вітчизняного та світового досвіду вищої та вищої медичної (фармацевтичної) освіти, розробка рекомендацій з його впровадження. 
 • Участь у розробці перспективних планів розвитку університету.
 • Підведення підсумків, аналіз роботи та впровадження інноваційних розробок у навчальну  роботу та навчально-виховний процес факультетів.
 • Координація діяльності структурних навчальних підрозділів і робочих органів університету навчально-методичного спрямування.
 • Участь в організаційній роботі щодо відкриття нових спеціальностей.
 • Участь в роботі з поновлення на навчання  та переведення здобувачів вищої освіти до Полтавського державного медичного університету  з інших  ЗВО України. 
 • Забезпечення практичної підготовки фахівців певних спеціальностей.

Планування та організація навчального процесу

 • Участь у розробці компоненти Державних стандартів освіти, що створюється  закладом (ОКХ, ОПП) та їх запровадженні у навчальний процес. 
 • Розробка сумісно з деканатами (інститутами) робочих навчальних планів за спеціальностями, доведення їх до відома кафедр.
 • Складання графіка навчального процесу (навчальних занять, сесій, навчальних і виробничих практик, канікул) доведення до відома деканатів (інститутів) і кафедр та контроль за його виконанням.
 • Складання розкладу навчальних занять, доведення до відома деканатів (інститутів)  і кафедр та контроль за його виконанням.
 • Участь у плануванні кількості груп на курсах  факультетів, оформлення наказу.
 • Планування педагогічного навантаження на навчальний рік науково-педагогічним працівникам університету та контроль за його виконанням.
 • Участь у складанні проекту штатного розпису науково-педагогічних працівників.
 • Облік погодинної оплати праці викладачів та контроль за звітністю з цього питання.
 • Систематичне інформування деканів (директорів інститутів) та завідувачів кафедр про нові положення, інструкції та інші директивні вказівки з організації навчальної роботи.
 • Координація раціонального використання навчальних приміщень.
 • Участь у роботі комісій відповідно до наказів ректора університету.

Контроль ефективності та якості навчального процесу.

 • Контроль за виконанням робочих навчальних планів та навчальних програм на кафедрах. 
 • Контроль за розподілом та виконанням педагогічного навантаження науково-педагогічними працівниками університету.
 • Оперативний контроль за виконанням наказів, розпоряджень та заходів, які стосуються організації навчального процесу.