Гарант освітньої програмиГарант освітньо-професійної програми Парамедик за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 223 Медсестринство галузі знань 22 Охорона здоров’я, спеціалізації «Екстрена медицина» освітньої кваліфікації бакалавр медсестринства, професійної кваліфікації «Парамедик»:

Гордієнко Людмила Петрівна - завідувачка кафедри медицини катастроф та військової медицини, кандидат медичних наук, доцент.

У 2005 році закінчила Українську медичну стоматологічну академію за спеціальністю «Лікувальна справа».

Лікар-спеціаліст за спеціальністю «Медицина невідкладних станів». Навчалася на сертифікованих курсах European Resuscitation Council ERS qualification: «Basic life Support (BLS) Provider», «Basic life Support (BLS) Instructor candidate». 

Автор 82 наукових та методичних праць. Є членом Вченої Ради Полтавського державного медичного університету, Навчально-наукового медичного інституту та громадської організації “Українська асоціація дослідників освіти”.