Український стоматологічний альманах

Український стоматологічний альманах

Журнал «Український стоматологічний альманах» видається з 2000 року Українською медичною стоматологічною академією. Має статус вітчизняного наукового медичного журналу (Серія КВ, № 21967-11867 ПР Міністерство юстиції України). Журнал розрахований на широке коло читачів (науковців, фахівців) в галузі стоматології. Адреса веб-ресурсу журналу в інтернеті: https://dental-almanac.org/

Головним редактором журналу є  д.мед.н., проф. Дворник В.М.

Заступник головного редактора д.мед.н., проф. Ткаченко І.М.

До складу редакційної колегії входять видатні вітчизняні та зарубіжні вчені у складі члена-кореспондента НАН України;  докторів наук; кандидатів медичних наук, заслужених лікарів України. До складу редакційної колегії входять іноземні вчені з Білорусі, Грузії, Австрії.

Всі статті, які друкуються в журналі, проходять рецензування провідними фахівцями відповідних галузей, а також наукове, загальне та технічне редагування співробітниками редакції. 

Наукові статті в журналі публікуються українською, англійською. Періодичність друку – 4 рази на рік. 

Журнал зареєстрований Президією ВАК України як фахове наукове видання,  зареєстрований в Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory); індексується Google Scholar (Google Академія). Видання включено Міжнародним центром періодичних видань (ISSN International Centre, Paris, France) до міжнародного реєстру періодичних засобів масової інформації з числовим кодом ідентифікації:  ISSN: 2409-0255 print; ISSN 2410-1427 online.