Світ медицини та біології

Світ медицини та біології

Доцільність видання нашого журналу обумовлена необхідністю тісного наукового співробітництва вчених, що займаютьсябазовими медичними проблемами - морфологів, фізіологів, біологів і представників клінічних спеціальностей, дослідженняяких вказують на шляхи вирішення як фундаментальних, так і прикладних проблем.

За останні два десятиліття наука зробила крок далеко вперед. Сьогодні важко собі уявити яке-небудь експериментальне або клінічне дослідження без застосування сучасних біохімічних, імунологічних, морфологічних методик. Вивчення структури і функції органів, розробка фармакологічних препаратів та багато інших питань розглядаються вже не тільки на мікро- , а й на нанорівні. На щастя, в Україні існує велика кількість спеціалізованих медичних і біологічних журналів. Однак слід зауважити, що публікації результатів наукових пошуків у цих виданнях обумовлюють деяку інформаційну роз'єднаність, результатом чого є найчастіше їх незаслужена незапитаність, оскільки цікаві та корисні розробки стають відомими тільки вузькому колу фахівців, а опубліковані дані, по-перше, не отримують бажаного широкого розповсюдження (тому що не всі журнали електроннодоступни), а по-друге - відсутня загальна узгодженість результатів вивчення однієї і тієї ж проблеми, розглянутої в різних аспектах.

        У цьому зв'язку, «Світ медицини та біології» виступає сполучною ланкою між вченими, що займаються різними напрямками досліджень в медицині та біології, між експериментаторами і клініцистами. Ознайомлення зі змістом журналу дозволяє бути в курсі більшості актуальних розробок, обговорювати їх, отримувати необхідну інформацію про наукові напрямки і школах, дисертаційних дослідженнях, конференціях і конгресах, присвячених нагальним проблемам медицини та біології. На сторінках нашого журналу окремі фрагменти наукових робіт складаються в цілісну мозаїку, яка відображатиме сучасний стан медицини та біології.

Наш журнал покликаний надавати можливість публікації авторам за умови оригінальності та безсумнівної новизни їх досліджень. До складу редакційної колегіївходять авторитетні вчені. Статті рецензуються незалежними експертами відповідних спеціальностей.

Журнал у своїй роботі дотримується принципів відкритого доступу, тобто будь-який користувач сайту має можливість безкоштовно переглянути, завантажити, роздрукувати, зробити посилання на будь-яку повнотекстову статтю журналу. При цьому користувачеві непотрібно заздалегідь звертатися до автора або редакції за дозволом на використання інформації. У своїй роботі ми посилаємося на принципи Budapest Open Access Initiative. Крім цього, редакційна колегія орієнтується на норми і принципи наступних міжнародних організацій: Committee on Publication Ethics, World Association of Medical Editors і International Committee of Medical Journal Editors. Повідомляємо, що журнал «Світ Медицини і Біології» індексується в наступних базах даних:

  • Web of Science (New York)
  • Russian Science Citation Index (Росія);
  • Index Copernicus (Польша);
  • Google Scholar;
  • Наукова електронна бібліотека "Cyberleninka" (Росія).

Ми сподіваємося на те, що «Світ медицини та біології» зробить свій внесок у розвиток медицини ібіології, та слугуватиме дороговказною зіркою багатьом молодим ученим, стане трибуною дляобговорення теоретичних та прикладних проблем сучасної науки.