Проблеми екології та медицини

Проблеми екології та медицини

ISSN  2073-4662; eISSN 2519-2302

УДК 167: [61+616-07/08+66-053.2+616.31+57+611/612+613/614]

 Засновано у 1997 р.

Видавець: Полтавський державний медичний університет

Періодичність: шість разів на рік.

Мови видання: англійська, українська (змішаними мовами).

Мета і тематика журналу: "Проблеми екології та медицини" – рецензований журнал у відкритому доступі, який зосереджується на актуальних питаннях клінічної та експериментальної медицини, а також екологічних аспектах. Основна мета журналу полягає у створенні авторитетного форуму для достовірних результатів високоякісних медичних досліджень. Тематика статей журналу включає, з-поміж іншого, вдосконалення сучасних методів дослідження, оптимізацію протоколів лікування і поліпшення якості життя пацієнтів, розробку нових програм охорони здоров'я та покращення клінічних результатів. Цільова аудиторія журналу – дослідники і практикуючі лікарі.

Головний редактор: проф. В.М. Ждан, ректор Полтавського державного медичного університету, Полтава, Україна.

Заступник головного редактора: проф. І.П. Кайдашев, проректор з наукової роботи Полтавського державного медичного університету, Полтава, Україна.

Відповідальний секретар: старший науковий співробітник, кандидат медичних наук О. А. Шликова, Полтавський державний медичний університет, Полтава, Україна.

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших віданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Відкритий доступ: Журнал "Проблеми екології та медицини" дотримується політики відкритого доступу (open access)Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви.

Редакцією журналу було вжито заходів для забезпечення високих етичних та професійних стандартів, заснованих на Принципах прозорості і кращої практики наукових публікацій. Дивись більш детально Дотримання принципів біоетики.

Журнал затверджений МОН України як наукове фахове видання (наказ МОН України №886 від 02.07.2020 р. - 222 - Медицина, 221 - Стоматологія, 224 -Технології медичної діагностики та лікування, 228 -Педіатрія, 229 - Громадське здоров'я; № 188 від 24.09.2020 р. 091 - Біологія).

Індексація журналу: всі статті, опубліковані в журналі “Проблеми екології та медицини”, включені до Google Scholar, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory.