Участь ПДМУ в проєктах «Horizon 2020» та «Horizon Europe 2021-2027»

У рамках програми «Horizon 2020» ПДМУ внесено до електронного реєстру установ-грантоодержувачів Європейської Комісії. ПДМУ присвоєно унікальний 9-значний ідентифікаційний код учасника (Participant Identification Code, PIC: 922000715), який разово надається юридичній особі та використовується усіма її структурними підрозділами протягом дії Програми. ПДМУ проводить активний пошук нових партнерів на платформі Європейської комісії (https://ec.europa.eu).

У конкурсах на фінансування Європейської комісії брали участь проєкт ПДМУ “MacrophagE subpopulatioNs in dIaGnosis and treatMent of Asthma” (ENIGMA) – Type of action: ERC-ADG (Advanced Grant), а також міжнародний консорціум “From preclinical DAta to persoNALized medicine for obesity-related chronic diseases in ageing population: challenges and opportunities” (DANAL) - Type of action: MSCA-ITN-ETN (European Training Networks, 2018), до складу якого разом із ПДМУ увійшли установи Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale (Франція), Carl Von Ossietzky Universitaet Oldenburg (Німеччина), University of East Anglia UK (Велика Британія), University of Kent (Велика Британія).

У 2019 р. створено міжнародний консорціум університетів “Developing Complex Systems Approach in Methodology of Medical and Dental Education” (“Розвиток комплексного підходу у методології медичної і стоматологічної освіти”), до якого увійшли: Університет Сантьяго-де-Компостела (Іспанія), Університет Перуджи (Італія), Вільнюський університет (Литва), Кутаїський державний університет ім. Акакі Церетелі (Грузія), Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія), Буковинський державний медичний університет, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. На основі співпраці консорціуму було розроблено проєкт “Developing coMplex systems Approach In methodology of meDical and dentAl educatioN / MAIDAN”, який було подано розгляд у рамках програми Еразмус+ КА2: Capacity Building – 2020 (Розвиток потенціалу вищої освіти – 2020).

У рамках програми «Horizon Europe» було створено міжнародний консорціум, до складу якого увійшли 16 європейських медичних університетів та закладів охорони здоров'я (Іспанія, Нідерланди, Бельгія, Німеччина, Італія, Ірландія, Велика Британія). У рамках консорціуму розроблено проєкт “KiNDhealth (Kids Involved in Nutrition Decisions)” і подано на конкурс Європейської комісії Horizon 2020 (ID: SC1-DTH-02-2020. Personalised early risk prediction, prevention and intervention based on Artificial Intelligence and Big Data technologies. Type of action: RIA Research and Innovation action).

Спільно з Університетом Поля Сабатьє (м. Тулуза, Франція) розроблено і подано на конкурс Horizon 2020 проєкт “From BIG data to personalized medicine: multi-omics sigNATURE in age-associated heart and lung fibrosis (BIGNATURE)” (ID: 101017588). До складу консорціуму також увійшли Каролінський Інститут (Швеція), Університет Східної Англії (Велика Британія) та національний інститут охорони здоров’я та медичних досліджень (Франція).

У 2022 році розроблено і подано на розгляд проєкти «DigiTal tRANSFORMation of higher dental EDucation (TRANSFORMED)» (Erasmus+ КА2: «Capacity building in the field of higher education – 2022») та «Fostering InterDISciplinary research TRAINing on health and aging (DISTRAIN)» (KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education) спільно з університетами Португалії, Франції, Італії, Литви та України.

Спільно з Університетом Західної Аттики (м. Афіни, Греція) у рамках програми Horizon Europe 2021-2027 (MSCA Staff Exchanges) розроблено і подано на розгляд проєкт “Achieving research anD innoVAtion excelleNce in health sciences Through stAff exchanGEs (ADVANTAGE)”. До складу міжнародного консорціуму увійшли заклади вищої освіти та установи Швеції, Італії, Болгарії, Грузії.

У 2023-2024 рр. ПДМУ входить до складу міжнародного консорціуму разом із партнерськими ЗВО Норвегії, Люксембургу, Латвії, Кіпру, Португалії. На основі співпраці консорціуму розроблено і подано на розгляд проєкт "AI driven academic recognition of ECTS (AIDARE)" у рамках програми Erasmus+ "Cooperation partnerships in higher education".