Медичний факультет №1

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23, адміністративний корпус , ІІ поверх, кімнати: 242, 243, 244, 245; тел.: (05322) 52-59-20, e-mail: med.1@pdmu.edu.uaМісія освітньо-професійної програми "Медицина"

Місія ОП Медицина полягає в збереженні та покращенні здоров'я окремої людини та суспільства в цілому шляхом підготовки лікарів, відданих професійному обов'язку, ініціативних і відкритих для змінних парадигм охорони здоров'я, здатних здійснювати діагностику, лікування та профілактику захворювань на високому рівні, проводити інноваційні фундаментальні та прикладні наукові дослідження, упроваджувати їхні результати в освітню та клінічну практику, пропагувати здоровий спосіб життя.


The mission of the EP Medicine

The mission of the EP Medicine is to preserve and improve the health of an individual and society as a general matter by training doctors who are committed to their professional duty, proactive and open to changing healthcare paradigms, capable of diagnosing, treating and preventing diseases at a high level, conduct innovative basic and applied scientific research, implement the results in educational and clinical practice, promote a healthy lifestyle.


Основною метою роботи медичного факультету - підготовка висококваліфікованих лікарів, які відмінно знають свою справу, мають фундаментальну теоретичну та практичну підготовку, орієнтовані на світові досягнення в галузі медичної науки, є професійно компетентними та конкурентоспроможними в умовах розвитку сучасного суспільства.