Навчально-методичний відділ забезпечення якості освіти

36011,  м. Полтава, вул. Шевченка, 23

забезпечення якості освіти (морфологічний корпус, каб №209), e-mail:control@pdmu.edu.ua;
підвищення кваліфікації (морфологічний  корпус, каб №209), e-mail:pk@pdmu.edu.ua;
навчально-методичний  (адміністративний корпус, каб №236), e-mail:navchalno.metod@pdmu.edu.uaНавчально-методичний відділ забезпечення якості освіти – це структурний підрозділ Полтавського державного медичного університету, створений із метою реалізації стратегічних цілей розвитку університету щодо підвищення якості підготовки фахівців і якості надання освітніх послуг; установлення відповідності діяльності університету потребам суспільства в напрямах підготовки і спеціальностях; посилення орієнтації управління на якісні аспекти освітньої діяльності; надання об’єктивної інформації щодо якості вищої освіти в університеті на всіх рівнях; підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти різних кваліфікаційних рівнів шляхом здійснення цілеспрямованого моніторингу їхніх навчальних досягнень, наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу; формування аналітичних даних університетської діяльності для ефективного управління якістю вищої освіти в університеті; організації й управління науково-методичною діяльністю.

Відділ підтримує тісний зворотний зв’язок з усіма категоріями стейкхолдерів. Ми завжди відкриті для співпраці!