Завершилося складання другої частини ЄДКІ: підтверджений високий рівень знань

10 червня 2021
870

10 червня 2021 року у ПДМУ закінчилося складання другої частини ЄДКІ (єдиного державного кваліфікаційного іспиту) – ОСКІ (об'єктизований структурований клінічний іспит) для здобувачів ОПП за спеціальністю 221 – «Стоматологія».

Метою атестації здобувачів вищої освіти ПДМУ було встановлення відповідності рівня сформованості знань, умінь та навичок, досягнутого в результаті засвоєння освітньо-професійної програми.  

Іспит складався з 12-ти станцій, серед яких терапевтична, хірургічна, ортопедична, дитяча терапевтична, дитяча хірургічна стоматологія, ортодонтія та медицина невідкладних станів.

Адміністрація ПДМУ дякує голові екзаменаційної комісії Ірині Ткаченко, гаранту ОПП – «Стоматологія» Тетяні Петрушанко, декану стоматологічного факультету Аллі Сидоровій, секретарям та членам ЕК, зовнішнім стейкхолдерам Петру Скрипнікову, Валентині Товмі, Олені Бережній, усім викладачам-контролерам за бездоганне дотримання алгоритму проведення ОСКІ та особистий професіоналізм.

Методичне забезпечення станцій знаходилося на високому рівні. Здобувачі ОПП – «Стоматологія» під час проведення ОСКІ показали гарні як теоретичні знання, так і високу фахову практичну підготовку, що була відзначена усіма членами екзаменаційної комісії.