ННМІ: відбувся захист переддипломної практики здобувачів освіти

18 червня 2021
1029

18 червня 2021 року відбувся захист переддипломної практики здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми Сестринська справа спеціальності 223 «Медсестринство» під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими, загальної практики (сімейної медицини) та голови Асоціації медичних сестер Полтавської області Людмили Самолеліс.

Переддипломна практика є завершальним етапом програми підготовки бакалаврів медсестринства та передумовою успішного складання державної атестації. Практикуючі медичні сестри, головні та старші медичні сестри ЗОЗ Полтавської області продемонстрували високий рівень теоретичних знань та поділилися досвідом практичної діяльності. Адміністрація ННМІ висловлює подяку керівникам баз практики, які забезпечили якісне виконання її програми.