ОНП підготовки докторів філософії ї за спеціальністю 228 - Педіатрія